Integritetspolicy

Personlig information

1. Datasekretesspolicy

1.1. Denna integritetspolicy ("Sekretesspolicy") ska utgöra en integrerad del av Användarvillkoren för webbplatsen ("Villkoren") som anges på https://beewaw.com/en/terms-conditions och ska läsas tillsammans med Villkor. Alla termer med versaler som inte definieras specifikt här ska hämta sin innebörd från den innebörd som tillskrivs sådana termer i Villkoren.

1.2. Vi är Beewaw.com, en onlinetjänst för modehandel. I denna integritetspolicy avser hänvisningar till "du" och "användare" varje person som skickar data till oss eller vår agent eller webbplatsen.

1.3. Om du har några kommentarer eller förslag tar vi gärna emot dem på vår adress eller på vår e-postadress, info@beewaw.com

1.4. Dataskydd är en fråga om förtroende och din integritet är viktig för oss. Vi kommer därför endast att använda ditt namn och annan information som relaterar till dig på det sätt som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer endast att samla in information där det är nödvändigt för oss att göra det och vi kommer endast att samla in information om det är relevant för våra kontakter med dig.

1.5. Vi kommer bara att behålla din information så länge som vi antingen är skyldiga enligt lag eller som är relevant för de syften för vilka de samlades in.

1.6. Du kan besöka webbplatsen och surfa utan att behöva lämna personliga uppgifter. Under ditt besök på webbplatsen förblir du anonym och vi kan aldrig identifiera dig om du inte har ett konto på webbplatsen och loggar in med ditt användarnamn och lösenord.

1.7. Webbplatsen ska använda informationen som samlas in från dig i enlighet med tillämpliga lagar inklusive men inte begränsat till Information Technology Act, och reglerna som görs där under och använder uppgifterna endast i syfte att slutföra transaktionen eller för ändamål som kan krävas enligt lagarna.

1.8. Vi kan samla in olika uppgifter om du vill göra en beställning av en produkt till oss på webbplatsen.

1.9. Vi samlar in, lagrar och behandlar dina uppgifter för att behandla ditt köp på webbplatsen och eventuella senare anspråk, och för att förse dig med våra tjänster. Vi kan komma att samla in din titel, namn, kön, e-postadress, postadress, leveransadress (om annan), telefonnummer, mobilnummer, faxnummer, betalningsinformation, betalkortsuppgifter eller bankkontouppgifter, Internetprotokoll (IP)-adress, personlig information mottagen från sociala nätverkssajter genom vilka du har registrerat dig på webbplatsen inklusive namn, profilbild, e-postadress eller vänlista, och all information som offentliggörs i samband med den sociala medietjänsten och sådan annan personlig och icke-personlig information som kan behövas för att komma åt och driva webbplatsen.

1.10. Observera att varaktigheten av användningen av webbplatsen av dig också kan loggas och lagras av webbplatsen.

1.11. Informationen kan samlas in och/eller lagras i elektronisk form, men vi är härmed auktoriserade av dig att samla in/lagra sådan information även i fysisk form.

1.12. Vi behöver denna information för att du ska kunna gå vidare med din beställning av en produkt. Vi kan använda dessa uppgifter för att behandla betalningen för produkten och leverera produkten till dig. Vi använder även dessa uppgifter för att informera dig när produkten är på väg att levereras.

1.13. Vi kan komma att dela informationen som samlas in från dig med våra dotterbolag, anställda, agenter, tjänsteleverantörer, säljare, leverantörer, banker, operatörer för betalningsportaler och andra relaterade individer och institutioner.

1.14. Vi kan komma att vidarebefordra ditt namn och din adress till en tredje part för att kunna leverera produkten till dig (till exempel till vår kurir eller leverantör).

1.15. Vi kan också använda dina uppgifter för att hantera webbplatsen, samla in betalningar från dig, göra det möjligt för dig att senare använda delar av webbplatsen, upptäcka eventuella bedrägerier eller missbruk av webbplatsen, skicka information som är relevant för webbplatsen eller våra produkter, och om vi har några frågor.

1.16. Du representerar härmed och garanterar för webbplatsen att:

  1. All information som härrör från i relation till dig är sann, korrekt, aktuell och uppdaterad.
  2. All information som ges tillhör inte någon tredje part, och om den tillhör en tredje part har du behörighet av sådan tredje part att använda, komma åt och sprida sådan information.

1.17. Du ska ersätta och hålla webbplatsen skadeslös och var och en av webbplatsens tjänstemän, direktörer, kontrakt eller agenter och tredje part som förlitar sig på informationen som du tillhandahåller i händelse av att du bryter mot denna policy.

1.18. Dina faktiska beställningsuppgifter kan också lagras hos oss och du kan komma åt denna information genom att logga in på ditt konto på webbplatsen. Här kan du se detaljerna om dina beställningar som har slutförts, de som är öppna och de som snart ska skickas och administrera dina adressuppgifter, bankuppgifter och eventuella nyhetsbrev som du kan ha prenumererat på. Du förbinder dig att behandla personlig åtkomstdata konfidentiellt och inte göra den tillgänglig för obehörig tredje part. Vi kan inte ta något ansvar för missbruk av lösenord om inte detta missbruk är vårt fel.

1.19. Vi kommer inte att dela någon av dina personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till tredje part för deras marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga medgivande och vi använder endast din information enligt beskrivningen i integritetspolicyn. Vi ser skyddet av din integritet som en mycket viktig gemenskapsprincip. Vi förstår tydligt att du och din information är en av våra viktigaste tillgångar. Vi lagrar och behandlar din information på datorer och tredje parts servrar. Vi använder tredje part för att verifiera och certifiera våra integritetsprinciper. Om du motsätter dig att din information överförs eller används på detta sätt, använd inte webbplatsen.

1.20. Under inga omständigheter hyr, byter eller delar vi din personliga information som vi har samlat in med något annat företag för deras marknadsföringsändamål utan ditt medgivande. Vi förbehåller oss rätten att kommunicera din personliga information till tredje part som gör en juridiskt överensstämmande begäran om avslöjande.

1.21. Utan hinder av motsatsen ska webbplatsen inte hållas ansvarig för förlust, skada eller missbruk av informationen som du tillhandahåller.

1.22. När du laddar ner eller använder Beewaw-mobilappar kan vi få information om din plats och din mobila enhet, inklusive en unik identifierare för din enhet. Vi kan använda denna information för att förse dig med platsbaserade tjänster, såsom reklam, sökresultat och annat personligt innehåll. Du kan också stänga av platstjänsterna med hjälp av dina mobiltelefoninställningar.

1,23. När du laddar ner eller använder Beewaw-mobilappar samlar vi också in olika enhetsspecifika detaljer som enhets-ID, enhetskontakter och enhetskonton inklusive tredjepartskonton eller MAC-adress. Denna data används för att lösa tekniska problem och för att förse dig med den korrekta och senaste versionen av våra mobilappar.

Småkakor

Vi lagrar små textfiler som kallas cookies i din enhet för att aktivera olika funktioner i våra appar. De används för att lagra användarpreferenser och trender som kan användas för att förbättra användarupplevelsen. Inställningarna kan ändras för att acceptera eller inte acceptera cookies i din webbläsarinställningar. Om du accepterar en kaka, samtycker du därmed till vår användning av all information som samlas in av oss via den kakan. All sådan information som samlas in kommer endast att användas för att förbättra webbplatsupplevelsen.

 

 

Ändringar och uppdatering

Om vi bestämmer oss för att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på den här sidan och/eller uppdatera sekretesspolicyns ändringsdatum

 

Kommentarer eller förslag

Om du har några kommentarer eller förslag tar vi gärna emot dem på vår Gurgaon-adress eller på vår e-postadress, info @ beewaw . com.